Kamera on-line

Ofensywa oświatowa powiatu. Nowe kierunki i rozwój bazy sportowej

Jest nowa strategia rozwoju oświaty dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Wskazuje na co położony zostanie szczególny nacisk, jeśli chodzi o kształcenie w szkołach ponadgimnazjalnych. Dokument, mimo niżu demograficznego, nie zakłada likwidacji szkół.

- Strategia rzeczywiście nie zakłada likwidacji placówek, a w drastycznej sytuacji, choć takiej nie przewidujemy, można jedynie mówić o połączeniu szkół – zaznacza Józef Gisman, wicestarosta powiatu.

Założenie jest takie, aby szkoły stały się bardziej ekonomiczne, czyli ich finansowanie ma się mieścić w subwencji oświatowej.

- Już teraz, dzięki zastosowaniu innego systemu naboru, udaje nam się zaoszczędzić i nie dopłacamy do szkół zbyt wiele, to są kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy zł, a na początku szacunki były w granicach kilku milionów – dodaje Józef Gisman.

Bardzo ważnym priorytetem będzie rozwój infrastruktury sportowej, zwłaszcza, że w powiecie rozpoczęła działalność klasa sportowa pod patronatem ZAKSY.

- Chcemy inwestować w sport, co prawda mamy teraz dobrze przygotowane hale, ale oprócz tego przy każdej szkole mają powstać siłownie zewnętrzne, taki jest plan – mówi wicestarosta.  

Władze powiatu i dyrektorzy położą nacisk na kształcenie zawodowe, a oferta ma być jeszcze bardziej dopasowana do oczekiwań gimnazjalistów. Pozostaną kierunki, po których nie ma problemu ze znalezieniem pracy, np. w sektorze informatycznym. Nowością będą profile ściśle powiązane z energią odnawialną. Pozostanie mechatronika, kierunki związane z budownictwem, czyli te, które wskazywane są przez pracodawców . Rozwijać będzie się też gastronomia i hotelarstwo. Innowacyjne kierunki mają pojawić się w żeńskich zawodach w szkołach technicznych.

Powiat na działania oświatowe już teraz aplikuje o pieniądze zewnętrzne, chce zdobyć środki m.in. na nowe pracownie dla uczniów. Strategia oświaty będzie obowiązywała do 2022 roku, z możliwością jej aktualizacji.  

AL

Strategia została przez radnych przyjęta podczas sesji.

sesja.jpeg

×

Zapisz się do newslettera