Kamera on-line

Poselskie gratulacje dla powiatu za wysokie miejsce w rankingu

Przekazujemy treść listu posła Ryszarda Wilczyńskiego skierowanego do radnych:

Korzystając z okazji uhonorowania Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego zaszczytnym tytułem Laureata 9. miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów, prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich, pragnę zwrócić się do Państwa z serdecznymi gratulacjami.

To prestiżowe wyróżnienie jest potwierdzeniem Państwa wielkiego zaangażowania w sprawy społeczności lokalnej Kędzierzyn-Koźla i okolic. Tym bardziej, że nie jest to odosobniony przypadek a już kilkuletnia obecność wśród wyróżniających się jednostek samorządu szczebla powiatowego. Specyfiką tego rankingu jest ciągłość w monitorowaniu pracy jednostki a także jakość wywiązywania się z zadań samorządu. Działania proinwestycyjne i prorozwojowe, rozwój społeczeństwa informatycznego czy rozwój społeczeństwa obywatelskiego, to tylko niektóre z kryteriów na podstawie których przyznawane są wyróżnia jednostkom samorządu lokalnego. Te wymienione i wszystkie pozostałe kryteria w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim są realizowane na bardzo wysokim poziomie. Doświadczyłem tego pełniąc funkcję Wojewody Opolskiego, doświadczam tego również teraz jako poseł Rzeczpospolitej Polskiej.

Ale powiat to nie tylko infrastruktura, szkolnictwo czy opieka zdrowotna. Powiat to przede wszystkim ludzie, jego mieszkańcy, pracownicy, współpracownicy. Bez ich zaangażowania w sprawy lokalne, sprawne funkcjonowanie samorządu nie byłoby możliwe. Pragnę w tym miejscu podziękować i pogratulować znaczącego sukcesu szanownej radzie z Przewodniczącą Panią Danutą Wróbel, a także zarządowi powiatu z Panią Starostą Małgorzatą Tudaj oraz Panem Wicestarostą Józefem Gismanem na czele.  

Jest to zaszczytne wyróżnienie, które świadczy o Państwa wysokich kompetencjach, zaangażowaniu oraz dużym zaufaniu lokalnej społeczności. Jestem przekonany, że Państwa dotychczasowa praktyka zawodowa oraz wiedza będą znakomitym motorem wszelkich działań i przedsięwzięć, które jeszcze bardziej podniosą jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Życzę wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów, zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym. Oby pełnione obowiązki służbowe czy mandat radnego, nadal były dla Państwa źródłem satysfakcji i spełnienia.

Na zakończenie pragnę gorąco podziękować za wszystkie otrzymane od Państwa gratulacje w związku z objęciem przeze mnie mandatu posła na Sejm RP. Chcę również podziękować za wszystkie oddane na mnie głosy w niedawnych wyborach parlamentarnych, które przyczyniły się do mojego sukcesu wyborczego. Odbieram to jako dowód zaufania do mojej osoby, a także jako ocenę i uznanie dla mojej dotychczasowej pracy. Jestem dumny, że jako poseł będę mógł zabiegać o sprawy ważne dla całego regionu w tym Kędzierzyna-Koźla. Chociaż w tej chwili nie zostanie otwarte biuro poselskie na tym terenie, pragnę zapewnić o swojej stałej obecności poprzez mojego reprezentanta Pana Piotra Jahna, oraz o tym, że sprawy środowiska lokalnego będą dla mnie bardzo ważne.  

Oprac. AL

List podczas sesji odczytał asystent posła Piotr Jahn.

Piotr Jahn list foto.jpeg

                                                                                                           

×

Zapisz się do newslettera