Kamera on-line

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Założenie baz danych: geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych - Gmina Reńska Wieś

Poniżej znajduje się plik z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Założenie baz danych: geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 - 1:5000 (BDOT500), mapy zasadniczej - dla terenów zabudowanych, zainwestowanych i przeznaczonych pod zabudowę dla terenu Powiatu Kedzierzyńsko-Kozielskiego - Gmina Reńska Wieś"

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PN Baza Danych Reńska Wieś.pdf (417,65KB)
 

×

Zapisz się do newslettera