Kamera on-line

Po orzeczenia do poradni w Kędzierzynie-Koźlu

Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Opolskiego Kuratora Oświaty od 5 lutego 2014 r., Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu została wskazana jako placówka do wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające dla uczniów szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania ww. poradni, tj.: dla dzieci:

1)  niewidomych i słabo widzących,
2)  niesłyszących i słabo słyszących,
3)  z autyzmem.

Dane adresowe:
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Skarbowa 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

kontakt: tel. 77/ 482 12 26, e-mail: sekretariat@poradniakk.pl

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych rodziców lub opiekunów prawnych ubiegających się o wydanie stosownego orzeczenia lub opinii o bezpośredni kontakt ze wskazaną, właściwą poradnią.

Jednocześnie informujemy o zmianie adresu strony internetowej poradni: www.home.poradniakk.pl.


×

Zapisz się do newslettera