Kamera on-line

Wspólne oświadczenie dotyczące funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Kędzierzynie-Koźlu

Artykuł zasygnalizowany na stronie pierwszej Tygodnika 7 Dni z 28.02.2014 roku, a poświęcony sytuacji na izbie przyjęć kędzierzyńsko-kozielskiego szpitala, zasadniczo odbiega od stanu rzeczywistego. Czując się urażona tezami zawartymi w tymże artykule, Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Małgorzata Tudaj zaproponowała spotkanie Poseł Brygidzie Kolendzie-Łabuś, aby wypracować wspólne stanowisko w temacie funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Poseł Brygida Kolenda-Łabuś podczas konferencji prasowej w dn. 26.02.2014 roku zasygnalizowała pewne uwagi i problemy, które mają miejsce w przypadku miejscowego SOR-u. Wypowiedź posłanki zacytowana w Tygodniku 7 Dni została wyrwana z kontekstu i nie oddaje rzeczywistego obrazu funkcjonowania szpitala. Problemy z jakimi boryka się SOR mają miejsce od wielu lat i taką właśnie sytuację personalną, finansową i organizacyjną zastał nowy dyrektor ZOZ-u Marek Staszewski, obejmując stanowisko 30.10.2013 roku. Tego typu zjawiska są niestety powszechne w całym kraju i nie dotyczą tylko i wyłącznie naszej placówki. Nowa dyrekcja ZOZ-u w Kędzierzynie-Koźlu musi się z nimi zmierzyć.
Z jednej strony redakcja Tygodnika 7 Dni publikuje alarmistyczne sygnały dotyczące SOR-u, a z drugiej zamieszcza wypowiedź parlamentarzystki powołującej się na słowa obecnego dyrektora Marka Staszewskiego, który wskazuje ambitny program rozwiązania wspomnianych problemów. Chodzi przede wszystkim o przeorganizowanie pracy SOR-u i poszczególnych oddziałów szpitalnych, a także zwiększenie zatrudnienia wysoko wykwalifikowanego personelu. Ów program jest aktualnie wdrażany, a jego efekty będą odczuwalne przez pacjentów w ciągu kilku najbliższych miesięcy.
Posłanka Brygida Kolenda-Łabuś przeprasza personel szpitala, który mógł poczuć się urażony zacytowaniem opinii, które do niej dotarły, przed ich weryfikacją.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej   Poseł na Sejm RP                  Starosta Powiatu

          w Kędzierzynie-Koźlu             Brygida Kolenda-Łabuś     Kędzierzyńsko-Kozielskiego

            Marek Staszewski                                                                           Małgorzata Tudaj

×

Zapisz się do newslettera