Kamera on-line

Kolejne stypendia dla uczniów Zespołu Szkół nr 3

Najzdolniejsi uczniowie klas chemicznych szkoły w Sławięcicach otrzymali stypendia ufundowane przez Grupę Azoty ZAK S.A. W tym gronie znaleźli się: Anna Chrin, Piotr Prokop, Sandra Franecki, Oliwia Gowin, Julia Wolny, Betina Wąsik, Anna Bury, Agnieszka Żak, Agata Drechsler i Barbara Łempicka. Program stypendialny skierowany jest do uczniów technikum technologii chemicznej. Mogą na niego liczyć uczniowie, którzy osiągają bardzo dobre wyniki z chemii, biorą udział w konkursach i olimpiadach, a ich średnia ocen jest wyższa niż 4,75.

Stypendia Grupa Azoty ZAK S.A. przekazuje co semestr. Ale to nie jedyna forma wsparcia, największy w powiecie pracodawca przekazał też sprzęt laboratoryjny, oferuje młodzieży praktyki i organizuje lekcje na terenie zakładów. 10 marca ZAK będzie sponsorem nagród w konkursie „Chemiczna Głowa”, który objął swym patronatem.

Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie nadzorowane są przez kędzierzyńskie starostwo.

Oprac. AL

×

Zapisz się do newslettera