Kamera on-line

Wschód-Zachód po raz dwudziesty!

Tak szlifują języki obce

Za nami XX finał konkursu językowego Wschód-Zachód. W uroczystości połączonej z występami artystycznymi wziął udział Józef Gisman, wicestarosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, który przekazał jego sponsorowi oraz organizatorom podziękowania.

- Jubileusz ten dowodzi ogromnej popularności tego przedsięwzięcia, pokazuje także, jak ważna jest rola znajomości języków obcych w życiu młodych ludzi. To oczywisty klucz do komunikacji ze współczesnym światem – zaznaczył wicestarosta Gisman.

A co o samym konkursie mówili jego laureaci?

Natalia Marchewka i Sabina Kapusta zgodnie przyznają, że praca podczas każdego z etapów wymagała dużego przygotowania oraz wysiłku ze strony uczniów.

Moim zdaniem najtrudniej jest się zmierzyć z językiem francuskim oraz rosyjskim, łatwiejszy jest angielski i niemiecki – twierdzi Sabina Kapusta. – Ale w życiu np. podczas szukania pracy potrzebniejszy jest angielski i niemiecki – dodaje.

Pomysłodawcą konkursu jest Zenon Maślona, prezes firmy Brenntag Polska, a od samego początku w jego realizację zaangażowana była Jadwiga Kuźbida, była już dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego. – Przez wszystkie lata w konkursie wzięło udział 25 tysięcy uczniów, wykonaliśmy ogromną pracę – mówiła dziennikarzom Kuźbida.

AL

Wicestarosta Józef Gisman przekazuje gratulacje Jadwidze Kuźbidzie.

1.jpeg

2.jpeg

3.jpeg

4.jpeg

×

Zapisz się do newslettera