Kamera on-line

PCPR szykuje się na 500 plus

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu będzie wypłacało świadczenie w wysokości 500 zł na każde dziecko, które umieszczone jest w rodzinnej pieczy zastępczej. Chodzi o rządowy program „Rodzina 500 plus”.

Jak informuje Dorota Rak, dyrektor PCPR z danych placówki na dzień 18 lutego wynika, że programem zostanie objętych około 150 dzieci do 18 roku życia z terenu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Aby otrzymać świadczenie trzeba będzie złożyć odpowiedni wniosek od 1 kwietnia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Rodziny zastępcze otrzymają wyrównanie świadczeń.

O wszelkich szczegółach, a także wzorach wniosków centrum będzie informowało na swoich stronach internetowych.

Informacje związane z programem można znaleźć na: www.mpips.gov.pl

Oprac. AL

 

×

Zapisz się do newslettera