Kamera on-line

Program wyrównywania różnic między regionami

Została uruchomiona nowa edycja programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn.

„Program wyrównywania różnic między regionami III”.

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu w roku 2016 mogą być objęte następujące obszary:

  1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – realizuje samorząd powiatowy
  2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych - realizuje samorząd powiatowy
  3. obszar D – likwidacja barier transportowych - realizuje samorząd powiatowy
  4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – realizuje oddział terenowy PFRON
  5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej - realizuje samorząd powiatowy
  6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - realizuje samorząd powiatowy.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela:

1. PFRON Oddział  Opolski w Opolu ul. Piastowska 17 tel. (77) 887 20 00
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu ul. Skarbowa   4  tel.: (77) 481028,

Ustala się termin na składanie wniosków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu ul. Skarbowa 4  do dnia 4 kwietnia 2016r.

Wysokość dofinansowania oraz intensywność pomocy w poszczególnych obszarach i powiatach określone zostały w uchwale Zarządu PFRON nr  126/2015 z dnia 12 listopada 2015r.

Na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl znajdują się obowiązujące uchwały tj.:

  • Uchwała Rady Nadzorczej nr 16/2015 z dnia 21 października 2015r. zatwierdzająca „Program wyrównywania różnic między regionami III”;
  • Uchwała Zarządu PFRON nr 126/2015 z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2016 roku;
  • Uchwały Zarządu PFRON nr 7/2016 z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia procedur realizacji oraz wyznaczenia terminu naboru wniosków w 2016 roku w ramach ”Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

ZASADY i WNIOSKI:

DOCZal_nr_1_do_procedur.doc (126,50KB)

DOCZal_nr_5_do_procedur.doc (326,50KB)

×

Zapisz się do newslettera