Kamera on-line

PCPR: Program 500 + dla pieczy zastępczej - wzór wniosku

Powiatowe    Centrum Pomocy  Rodzinie w  Kędzierzynie–Koźlu informuje, że  zgodnie z  art. 46  ustawy o  pomocy państwa w  wychowaniu dzieci  ( Dz. U. Z 2016 r. poz. 195 )  „Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia,  o którym mowa w ust. 1, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego   w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”. 

Ponieważ   zgodnie  z  art. 88 ust. 1  ustawy o wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej  z dnia 9 czerwca 2011 r. ( Dz. U. z 2015 r.  nr 332 ) świadczenia, dodatki i dofinansowanie do wypoczynku,  udzielane na wniosek odpowiednio rodziny  przekazujemy wniosek   o wypłatę  dodatku   wychowawczego wraz   z informacją,  że  wypełnione  wnioski ( osobno na każde dziecko ) należy złożyć  w  Powiatowym Centrum  Pomocy Rodzinie właściwym  ze  względu na miejsce zamieszkania  rodziny  zastępczej  w  terminie 

od 1 kwietnia 2016  do 30 czerwca 2016 r. 

Należy pamiętać,  że  wnioski dotyczą  wyłącznie  dzieci   umieszczonych w pieczy zastępczej.  Wnioski  o przyznanie   świadczenia  wychowawczego na  dzieci własne  należy składać w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  właściwym ze względu na  miejsce zamieszkania, gdzie  obowiązuje inny  druk wniosku o przyznanie świadczenia. Jednocześnie informujemy, że druki o przyznanie  świadczenia   wychowawczego  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu  dostępne są  również w  tutejszym Centrum.

Pobierz wniosek:

DOCXWNIOSEK.docx (9,51KB)

×

Zapisz się do newslettera