Kamera on-line

Powiat wyszedł z bogatą ofertą edukacyjną dla gimnazjalistów

Nowe wymagania rynku pracy niosą za sobą potrzebę większej niż dotychczas elastyczności młodych ludzi, a jednocześnie wymagają od rodziców, nauczycieli i wychowawców właściwego przygotowania do możliwie najpełniejszego wsparcia uczniów w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. Bez wiedzy i kompetencji związanych z projektowaniem własnej ścieżki zawodowej nie da się dziś znaleźć ciekawej i satysfakcjonującej pracy. Pozostaje jednak pytanie, jak zaplanować swój rozwój zawodowy, aby był on zgodny z osobistym potencjałem i potrzebami rynku? Z pomocą przychodzi najnowsza pełna oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych nadzorowanych przez kędzierzyńskie starostwo, które chce jak najlepiej ukierunkować gimnazjalistów i ich rodziców.

Opracowany przez doradcę Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu poradnik zawiera m.in. nowe zasady w kształceniu oraz pełną ofertę szkół z podziałem na interesujące kierunki, z pewnością jest w czym wybierać.

Od września w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej wiedzę będą mogli zdobywać przyszli kierowcy mechanicy na poziomie szkoły zawodowej. W II Licem Ogólnokształcącym ma ruszyć klasa wojskowa, a w Zespole Szkół nr 1 w Koźlu zaplanowano naukę w nowym zawodzie – jeździec. Poza tym postanowiono rozszerzyć klasę siatkarską pod patronatem ZAKSY w I liceum, umożliwiając rekrutację również dziewczętom.  

Tegoroczni absolwenci gimnazjum będą mogli kontynuować kształcenie w trzech typach placówek: trzyletniej szkole zawodowej, trzyletnim liceum oraz czteroletnim technikum. Z początkiem 2012 roku znacząco zmieniła się konstrukcja podstawy programowej kształcenia w zawodach. Określa ona nie tylko zawody, ale także wszystkie wyodrębnione w nich kwalifikacje oraz wskazuje ścieżki ich uzupełniania lub podwyższania. Przy czym podstawa programowa kształcenia w zawodach opisana jest w języku efektów kształcenia. Stanowi ona jednocześnie standard wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych kwalifikacji.

Od 1 września 2012 roku kształcenie ogólne w technikum jest realizowane w takim samym zakresie, jak w liceum ogólnokształcącym. Przedmioty ogólnokształcące są realizowane w zakresie podstawowym oraz w zakresie rozszerzonym. Uczeń technikum ma obowiązek wyboru dwóch przedmiotów spośród ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.  

Poradnik można znaleźć tu

Oprac. AL

oferta foto.jpeg

×

Zapisz się do newslettera