Kamera on-line

Powiat stawia na jakość w oświacie

Priorytety dla szkolnictwa

- Ocena dotychczasowej sytuacji przemawia za koniecznością podjęcia działań zmierzających do wdrożenia kompleksowych rozwiąz usprawniających system zarządzania oświatą w powiecie – mówi Aurelia Stępień, od niedawna dyrektor Powiatowego Zespołu Oświaty w Kędzierzynie-Koźlu, który powstał po połączeniu Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej z Powiatowym Zarządem Oświaty.

Nowa dyrektor zamierza podnosić jakość kształcenia w szkołach, przeciwdziałać wszelkiemu wykluczeniu społecznemu oraz stawia na szersze wykorzystywanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu. To oczywiście tylko kilka podstawowych priorytetów, jednym z kolejnych jest unowocześnienie edukacji dla rynku pracy, w tym przebudowa oferty szkolnictwa zawodowego.

 - Celem polityki oświatowej powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego powinna być dbałość o jakościowy rozwój edukacji zarówno w wymiarze ogólnym, odnoszącym się całościowo do sieci szkolnej, jak również w wymiarze jednostkowym dotyczącym każdej ze szkół – zaznacza dyrektor PZO.  

Aurelia Stępień związana jest kędzierzyńsko-kozielską oświatą od 1985 roku. Była m.in. nauczycielem i dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, a od 2007 roku dyrektorem wydziałów w Kuratorium Oświaty w Opolu. Powołanie na stanowisko odebrała z rąk starosty Małgorzaty Tudaj.

AL 

Aurelia Stepień.jpeg

×

Zapisz się do newslettera