Kamera on-line

Zdobądź dyplom PiP

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach z udziałem inspektorów pracy OIP w Opolu, w ramach programu promocyjnego „Przestrzeganie prawa pracy  w małych zakładach – Dyplom PIP”. Propozycja skierowana jest do pracodawców zatrudniających do 20 pracowników.

Pracodawcy uczestniczący w szkoleniach otrzymają materiały (broszury), przygotowane przez specjalistów PIP, m.in. Listę kontrolną z komentarzem”,  za pomocą których będą mogli samodzielnie identyfikować występujące w zakładzie nieprawidłowości, oceniać skalę zagrożeń oraz określać sposoby ich likwidacji.  

W czasie realizacji działań programowych inspektorzy pracy służyć będą pracodawcom nieodpłatnym doradztwem. Na uczestników programu czekają prestiżowe Dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy wręczane na corocznej uroczystości z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, organizacji zrzeszających pracodawców i związków zawodowych.

Jednodniowe szkolenia dla uczestników programu odbędą się we wszystkich powiatach województwa opolskiego.

Tematyka szkoleń obejmować będzie m.in.:

  • wybrane zagadnienia prawa pracy, w tym ostatnie nowelizacje przepisów Kodeksu pracy,
  • ocenę ryzyka zawodowego w zakładach pracy – analizowanie i dokumentowanie warunków pracy.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z wiedzy i doświadczeń inspektorów pracy dla poprawy bezpieczeństwa w Państwa firmie!

Szczegółowe informacje można uzyskać w Okręgowym Inspektoracie Pracy

w Opolu pod numerami telefonów: 077 47 00 916.

Harmonogram szkoleń jest dostępny na stronie internetowej: www.opole.oip.pl

×

Zapisz się do newslettera