Kamera on-line

10 lat Euro-Country

Fundacja Euro-Country świętowała swoje 10-lecie istnienia. Uroczystość jubileuszowa odbyła się w Zakrzowie i zgromadziła m.in. przedstawicieli lokalnych samorządów.

Prezes fundacji Aleksandrze Szlagowskiej gratulowali m.in. starosta Małgorzata Tudaj, wicestarosta Józef Gisman oraz radni powiatowi: Barbara Wołowska, Tomasz Kandziora i Ireneusz Smal.

- Przez 10 lat fundacja zbudowała solidną, godną zaufania markę organizacji pozarządowej, która aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej. Inicjatywy podejmowane przez państwa to znakomita forma promocji naszego regionu, to także realna pomoc i wsparcie, jakimi otaczani są nasi mieszkańcy, zwłaszcza w sferze realizacji programów pomocowych i płynących z nich korzyści dla wielopłaszczyznowego rozwoju obszarów wiejskich w powiecie – podkreśliła starosta Małgorzata Tudaj.

Euro-Country jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego. Od niedawna działa również jako stowarzyszenie i jest zrzeszeniem osób fizycznych oraz prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś.

AL

×

Zapisz się do newslettera