Kamera on-line

Debata policji i starostwa przyciągnęła mieszkańców

By żyło się bezpiecznie

- Nie dajcie się nabrać i zwracajcie uwagę na to, kto dzwoni oraz o co prosi – mówiła podczas debaty społecznej Halina Czerska, seniorka, która zachowała zimną krew i szybko powiadomiła policję. Dzięki temu przyczyniła się do ujęcia sprawcy, a metoda „na wnuczka” w tym wypadku okazała się nieskuteczna. Mimo to wielu starszych ludzi wciąż pada ofiarą osób podających się za członków rodziny i proszących o pieniądze. Często powodem jest nieświadomość czyhających zagrożeń, dlatego wspólna debata komendy powiatowej policji oraz starostwa powiatowego miała przybliżyć seniorom, jak radzić sobie z takimi sytuacjami.

- Bezpieczeństwo seniorów oraz przemoc w rodzinie to tematy wiodące, cieszę się, że możemy się spotkać w takim gronie i omówić z mieszkańcami wiele istotnych spraw – zaznaczyła Małgorzata Tudaj, starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. – Zapraszam do zadawania pytań i dyskusji – zachęcał Ireneusz Jaroszyński, Komendant Powiatowy Policji.

Pytań było wiele, część z nich, ze względu na ograniczony czas debaty, została spisana na kartkach i powędrowała wprost do rąk funkcjonariuszy. Sama dyskusja z mieszkańcami poprzedzona była szeregiem wystąpień tematycznych. Omówieniem zagadnień związanych z przemocą w rodzinie zajął się Artur Sielski, specjalista ds. Nieletnich i Patologii. Policjanci rozdawali też specjalnie przygotowane informatory, zawierające garść istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa seniorów.

Dyskusja była miejscami burzliwa, ale to ważne, by mieszkańcy mogli zabrać głos i się wypowiedzieć, po to tu jesteśmy – podsumował inspektor Jaroszyński, szef komendy w Kędzierzynie-Koźlu, który podziękował władzom powiatu za współorganizację debaty.

Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. inspektor Jan Lach, z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu oraz przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz rad osiedli.

Debata policji z pewnością nie była ostatnim takim przedsięwzięciem, a rosnąca ilość jej uczestników przemawia za kontynuacją wspólnych spotkań z mieszkańcami.

AL

Debatę otworzyła starosta Małgorzata Tudaj oraz Ireneusz Jaroszyński, komendant policji w Kędzierzynie-Koźlu.

1.jpeg

4.jpeg

3.jpeg

2.jpeg

×

Zapisz się do newslettera