Kamera on-line

Zostawiła w ośrodku całe swoje życie. Teraz została jego patronem

W połowie lat 90. narodził się pomysł budowy Wielofunkcyjnego Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie. Inwestycja od początku była oczkiem w głowie zmarłej w ubiegłym roku Krystyny Helbin, wójt Polskiej Cerekwi. Poświęcała tej inwestycji wiele czasu, sił i zdrowia. Czyniła bardzo wiele starań, aby pozyskać środki na sfinansowanie zadania.    

- Pamiętamy jej pracowitość, zaangażowanie, otwartość na nowe możliwości jakie pojawiały się przed samorządami. Była istotnym partnerem w budowaniu nowych struktur samorządowych - powiatów w 1998, łączyło nas na tym gruncie wiele spraw i wspólnych działań – przypomniała starosta Małgorzata Tudaj, która wzięła udział w uroczystości obok wicestarosty Józefa Gismana, przewodniczącej rady powiatu Danuty Wróbel i innych samorządowców z powiatu oraz województwa.

- Śmiało możemy rzec, że pani wójt zostawiła w ośrodku swoje życie, trwale dążyła do realizacji założonych celów – mówił z kolei obecny wójt gminy Piotr Kanzy.

Jednym z nich była wielomilionwa inwestycja w Zakrzowie.

- Właśnie dlatego - chcąc uczcić jej pamięć - postanowiliśmy, żeby ośrodek nosił jej imię – wyjaśnił Kanzy.

Krystynę Helbin zapamiętano jako osobę pogodną, ciepłą i życzliwą, a przede wszystkim wyrozumiałą dla ludzkich słabości. Była bardzo cenionym samorządowcem.

- Zawsze uśmiechnięta, myśląca pozytywnie, z zapałem do pracy, za to ją kochano. Mamy nadzieję, że dobry duch pani wójt będzie czuwał nad ośrodkiem – dodał Piotr Kanzy.

Oprac. AL

Foto: Urząd Gminy Polska Cerekiew

wójt Helbin1.jpeg

wójt Helbin2.jpeg

wójt Helbin3.jpeg

wójt Helbin4.jpeg

 

 

×

Zapisz się do newslettera