Kamera on-line

Powiat zaimponował w Zakrzowie

Opolska Debata o Edukacji odbyła się w Zakrzowie. Poruszono na niej kwestie kształcenia zawodowego dla rynku pracy. Otworzył ją Michał Siek, Opolski Kurator Oświaty, następnie głos zabrała wicewojewoda Violetta Porowska oraz Teresa Wargocka, wiceminister edukacji.

Swój udział w debacie miał także nasz powiat. Starosta Małgorzata Tudaj oraz wicestarosta Józef Gisman uczestniczyli w panelach dyskusyjnych dotyczących kształcenia zawodowego, jako przykład modelowych rozwiązań w tym zakresie zarówno w powiecie jak i województwie.

- Pozycja naszego szkolnictwa to zasługa bardzo dobrej współpracy pomiędzy dyrektorami a władzami powiatu – mówił Ireneusz Wiśniewski, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu, jeden z prelegentów panelu dotyczącego stanu bazy dydaktycznej w aspekcie realizacji programu operacyjnego Kapitał Ludzki.

- Nie jest istotne ile środków zainwestujemy, natomiast najistotniejsze jest to, jak je wykorzystamy – zaznaczył Wiśniewski.

Starosta Małgorzata Tudaj mówiła, że inwestycje muszą być przemyślane, a decyzje o nich w powiecie zapadają w toku rozmów z pracodawcami. Z kolei wicestarosta Józef Gisman przypomniał, że władze powiatowe właściwie od samego początku istnienia tego szczebla samorządu mocno inwestowały w kształcenie zawodowe, czego efektem jest dzisiejszy wysoki poziom nauczania oraz pozycja samego CKPiU na tle województwa.

Przypomnijmy, że w Kędzierzynie-Koźlu rozpoczęła się realizacja dużego projektu oświatowego. Za ponad 3 mln zł powstaną dla młodzieży najnowocześniejsze pracownie, które pozwolą na naukę na bardzo wysokim poziomie, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Również szkoły ponadgimnazjalne miały okazję zaprezentować tam swoją ofertę, a o roli wychowania w nich mówiła wiceminister edukacji.

- Szkoła wychowująca to taka, w której uczeń i nauczyciel czują się bezpiecznie, to jest też klimat szkoły, to są zasady jakie w niej obowiązują, to są w końcu wszystkie działania wychowawcze, które powodują, że rodzic naprawdę chętnie i z pełnym zaufaniem powierza swoje dziecko placówce oświatowej - zaznaczyła wiceminister edukacji Teresa Wargocka.

W Zakrzowie spotkali się reprezentanci niemal wszystkich najważniejszych jednostek oświatowych, w tym dyrektorzy szkół, nauczyciele, specjaliści związani z finansowaniem kształcenia zawodowego oraz rozwojem edukacji.

AL

Filmy i zdjęcia na Facebooku powiatu.

debata o edukacji8.jpeg

debata o edukacji5.jpeg

debata o edukacji3.jpeg

debata o edukacji4.jpeg

debata o edukacji2.jpeg

debata o edukacji1.jpeg

debata o edukacji6.jpeg

debata o edukacji7.jpeg

×

Zapisz się do newslettera