Kamera on-line

Informacja Wydziału Geodezji z dnia 25 marca 2009 roku o wywieszeniu wykazu nieruchomości Skarbu Państwa ul. Grabskiego w Azotach

Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
Informuje,

iż w siedzibach Starostwa Powiatowego, (Pl. Wolności 13 oraz ul. Piastowska 15- I p.) wywieszono na okres 21 dni WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność SKARBU PAŃSTWA w udziale 340/1000 części przeznaczonej do oddania gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaż udziału w 5 pomieszczeniach gospodarczych znajdujących się w kompleksie garażowo-gospodarczym – Gmina Kędzierzyn-Koźle, Obręb AZOTY działka nr 4/64 ul. Grabskiego
Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przy ul. Piastowskiej 15, tel. 482-33-25, wew. 104.

×

Zapisz się do newslettera