Kamera on-line

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym

 

Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego informuje,
iż w siedzibach Starostwa Powiatowego (Pl. Wolności 13-parter oraz ul. Piastowska 15 – I p.) wywieszono wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego przeznaczonej do zbycia
w trybie przetargowym.
Przedmiot zbycia stanowi nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem o funkcji mieszkalnej – były internat o pow. użytkowej 1 426,47 m2 i kubaturze 9 435,00 m3.
Budynek położony jest na działce nr 371/5, obręb Sławięcice,  o pow. 0.2648 ha, zapisanej w KW 32071.
Wszelkich informacji na temat przedmiotowej nieruchomości udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu ul. Piastowska 15,   tel. 77 4829048. wew. 103
×

Zapisz się do newslettera