Kamera on-line

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do oddania w najem

Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego informuje

W siedzibach Starostwa Powiatowego (Pl. Wolności 13-parter oraz ul. Piastowska 15 – I p.) wywieszono wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonej do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku.
 
Przedmiotem najmu są pomieszczenia biurowe o powierzchni 45,02 m2, położone na drugim piętrze w budynku przy ul. Piastowskiej 15, na działce nr 1872/12 w obrębie Koźle, zapisanej w KW 50293. Wszelkich informacji na temat przedmiotowej nieruchomości udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego przy ul. Piastowskiej 15, tel. 4823325. wew. 103
×

Zapisz się do newslettera