Kamera on-line

Absolutorium dla starosty i zarządu. Nikt nie był przeciw

Starosta i zarząd powiatu dobrze gospodarowali publicznymi pieniędzmi. Za udzieleniem absolutorium głosowało aż 16 radnych, jedynie 4 wstrzymało się od głosu, nikt nie zagłosował przeciw, jeden radny był podczas sesji nieobecny. Pozytywną opinię w sprawie realizacji budżetu wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa a także komisja rewizyjna, co potwierdziło, że środki zostały wydane właściwie.

To jedna z najważniejszych uchwał w roku, gdzie zarząd powiatu poddawany jest ocenie całego gremium radnych powiatowych oraz skrupulatnej kontroli zewnętrznej.

Odczułam ulgę, bo to w końcu ocena całego roku naszej pracy. Dysponowaliśmy dość dużymi środkami, zrealizowaliśmy wiele zadań. To zasługa naszych radnych, zarządu powiatu, ale również pracowników starostwa i podległych mu placówek – komentowała zaraz po sesji starosta Małgorzata Tudaj.

Nawet opozycja dobrze oceniła współpracę z zarządem. – W porównaniu do ubiegłych kadencji rada w obecnej postaci funkcjonuje bardzo dobrze. Prace w komisjach i podczas sesji są bardzo merytoryczne i nawet jeśli zdarzają się burzliwe rozmowy, to zawsze odbywają się one w interesie mieszkańców – mówił dziennikarzom radny Andrzej Lachowicz. Dlaczego więc wstrzymał się od głosu? – Bo takie jest prawo opozycji – stwierdził.  

W 2015 roku powiat przeprowadził szereg kluczowych inwestycji na drogach oraz w oświacie i służbie zdrowia. Można wymienić m.in. kapitalny remont ulicy Krzywoustego na os. Piastów, który kosztował 1 mln zł, czy pierwszy etap modernizacji ul. Mostowej za 1,5 mln zł, obecnie za podobną kwotę zadanie to jest kontynuowane. Za 6 mln zł zmodernizowano też drogi dojazdowe do mostu w Cisku. Nowych nawierzchni doczekało się wiele innych mniejszych traktów drogowych oraz chodników. W oświacie za 600 tys. zł dokonano istotnej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Specjalnych, a za 366 tys. zł największa wodna jednostka szkoleniowa w Polsce przeszła remont i z powodzeniem służy uczniom Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej. W szpitalu pojawił się nowy sprzęt do rehabilitacji oraz diagnostyki, m.in. warte kilkaset tysięcy zł najnowsze i jedyne w województwie urządzenie do precyzyjnych operacji w obrębie gałki ocznej. To tylko niektóre zadania, jakie udało się zrealizować.

AL

absolutorium1.jpeg

absolutorium3.jpeg

absolutorium2.jpeg

×

Zapisz się do newslettera