Kamera on-line

Brygadier Mirosław Stadniczuk komendantem straży pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu

Powołanie na to stanowisko wręczył mu dziś (3.06) komendant wojewódzki, brygadier Marek Kucharski. To bardzo doświadczony strażak, który miał okazję sprawdzić się w wielu trudnych akcjach.

Nowym komendantem została osoba, który bardzo dobrze zna nasze realia. To istotne tym bardziej, że mówimy o bardzo trudnej i odpowiedzialnej misji – powiedziała starosta Małgorzata Tudaj.

Stronę rządową podczas uroczystości reprezentował senator Grzegorz Peczkis, a także dyrektor jego biura i jednocześnie radny powiatowy Andrzej Krebs. Obecny był również Andrzej Lachowicz, radny powiatu. Wszyscy gratulowali nowemu komendantowi powołania i życzyli jak najmniej wyjazdów do ryzykownych zdarzeń.

Jesteśmy na trudnym terenie, który od strażaków wymaga niesamowitych umiejętności i gotowości w każdej sytuacji. Na komendancie spoczywa więc wielka odpowiedzialność, ale jestem przekonany, że bardzo dobrze jej podoła – stwierdził senator Grzegorz Peczkis.

- Nominacja na to stanowisko, to wyraz wysokiej oceny pańskiej pracy zawodowej oraz docenienie profesjonalizmu. Jesteśmy przekonani, że na nowym stanowisku będzie pan blisko spraw ludzkich, a Pańskie doświadczenie zaowocuje dużą skutecznością działania – dodała starosta Małgorzata Tudaj.

– Obiecuję realizację wszystkich celów wyznaczonych dla Państwowej Straży Pożarnej, jednocześnie pamiętając, że jesteśmy jednostką powiatową. Gwarantuję pełne poszanowanie waszej pracy. Tak, jak mamy napisane na sztandarach – „Panu Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” – powiedział do podwładnych nowy komendant powiatowy.

W uroczystości wzięli udział m.in. wójtowie poszczególnych gmin, przedstawiciele nadleśnictwa, służby więziennej oraz policji.

AL

nowy komendant2.jpeg

nowy komendant3.jpeg

nowy komendant1.jpeg

nowy komendant4.jpeg

nowy komendant5.jpeg

×

Zapisz się do newslettera