Kamera on-line

Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej

Przez dwa dni w powiecie odbywały się Wojewódzkie dni Kultury Kresowej. Patronat nad uroczystościami objęli: wojewoda opolski, marszałek województwa, starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego i prezydent miasta.

W sobotę po mszy za Ojczyznę uczestnicy obchodów udali się pod tablicę upamiętniającą tragiczne wydarzenia sprzed lat, gdzie odegrano Hymn Państwowy, złożono kwiaty, miały też miejsce oficjalne przemówienia.

Starosta Małgorzata Tudaj powiedziała, że Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej to dla naszego powiatu wydarzenie szczególne.

- W tym roku po raz trzynasty już, mamy zaszczyt jako samorząd wspierać to wyjątkowe przedsięwzięcie, które dzięki staraniom naszego Stowarzyszenia Kresowian stało się znaczącym wydarzeniem o randze wojewódzkiej. Tradycje i zwyczaje kresowe to jeden z ważniejszych elementów składających się na różnorodność naszej lokalnej kultury, która jest dla nas wielkim bogactwem. Czerpiemy z niego i pielęgnujemy swoją tożsamość łącząc wpływy splatających się tradycji. Musimy jednak pamiętać, że nie zawsze tak było, przypomina o tym przypadająca teraz rocznica odzyskania wolności po ciężkich czasach socjalizmu, kiedy to nie było miejsca na uhonorowanie pamięci zamordowanych na Kresach Polaków – mówiła starosta i dodała, że pielęgnowanie prawdy historycznej, zwłaszcza tak trudnej i tragicznej, jak losy pomordowanych na Kresach Polaków wymaga opiekunów. - Takimi opiekunami są członkowie Stowarzyszenia Kresowian - dziękowała członkom stowarzyszenia Małgorzata Tudaj.

W dalszej części w Domu Kultury Koźle odbyła się konferencja naukowo-historyczna, która została poświęcona tragedii Polaków na Kresach.

Niedzielny program był równie bogaty, tego dnia zaplanowano część artystyczną, a całość otworzyli prezes Stowarzyszenia Kresowian Witold Listowski oraz prezydent Sabina Nowosielska. Starym zwyczajem gości powitano chlebem, a na scenie wystąpił m.in. zespół Perła z Doliny na Ukrainie.  

AL

×

Zapisz się do newslettera