Kamera on-line

Polski Czerwony Krzyż w nowej siedzibie

Otwarto nową siedzibę Polskiego Czerwonego Krzyża w Kędzierzynie-Koźlu. Pomieszczenie jest przestronniejsze i jak podkreśla Włodzimierz Kominek, prezes oddziału rejonowego, pozwoli na lepszą organizację pracy jednostki.

- Miejsce to spełnia  nasze oczekiwania i pozwoli na pełniejszą realizację podejmowanych działań – mówi Kominek.

W uroczystości oprócz przedstawicieli władz wojewódzkich PCK wzięli też udział samorządowcy z miasta i powiatu.

- Zmiana siedziby to także okazja do refleksji i podsumowań. W imieniu samorządu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego pragnę wyrazić wdzięczność za doskonałą współpracę jaką od lat kontynuujemy. Wasz wkład w szerzenie idei honorowego krwiodawstwa i podejmowania inicjatyw  edukacyjnych i promocyjnych, zwłaszcza wśród naszej młodzieży jest nieoceniony. Życzę działaczom entuzjazmu we wszystkich poczynaniach, życzliwych ludzi wokół oraz wszelkiej pomyślności – powiedziała starosta Małgorzata Tudaj. Przedstawicielom PCK dziękowała też prezydent Sabina Nowosielska.

Oddział rejonowy PCK od lat prężnie działa w naszym powiecie. To szereg akcji związanych z krwiodawstwem, kampanii promocyjnych, szkoleń dla dzieci i młodzieży, cennych przedsięwzięć charytatywnych, dzięki którym każdego roku udaje się skierować młodzież na letni wypoczynek. Działania oddziału wspierane są zarówno przez gminę, jak i powiat.

Nowa siedziba mieści się przy ul. Plebiscytowej 3 w Kędzierzynie-Koźlu.

Ważne:

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że w dniu 18.06.2016 roku w godzinach 10:00-14:00 odbędzie się pobór krwi w ramach akcji "Zbieramy Krew dla Polski". Organizatorami poboru są: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu, sieć sklepów Intermarche i Polski Czerwony Krzyż. Pobór odbędzie się w Kędzierzynie-Koźlu przy ulicy Stolarskiej przed sklepem Intermarche.

Tegoroczna akcja jest dziewiątą edycją podejmowanych działań w okresie letnim, kiedy to ten życiodajny płyn jest najbardziej potrzebny. Wszystkich chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w działaniach.

AL

pck nowa siedziba.jpeg

×

Zapisz się do newslettera