Kamera on-line

Medal Mickiewicz-Puszkin dla II Liceum Ogólnokształcącego

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu na wniosek opolskiego oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód otrzymało odznaczenie – Medal Mickiewicz-Puszkin.

Takie wyróżnienie nadaje Zarząd Krajowy instytucjom i osobom prywatnym, które w szczególny sposób propagują kulturę rosyjską, naukę języka rosyjskiego i poprzez liczne swoje działania zbliżają oba narody. Wyróżnienie odebrano w siedzibie Muzeum Śląska Opolskiego.

II LO od wielu lat jest ambasadorem języka i kultury rosyjskiej w województwie opolskim, a jego uczniowie wielokrotnie uczestniczyli w wielu przedsięwzięciach na terenie miasta, powiatu, województwa i kraju. Poprzez swoje działania, postawę dyrekcji, grona pedagogicznego i nauczycielek języka rosyjskiego: Jadwigi Kuźbidy (była wieloletnia dyrektor a obecnie radna powiatu) i Ewy Kampy, stworzono dobry klimat dla nauki języka i kultury, ocieplając wzajemne stosunki między Polakami i Rosjanami.

Oprócz tego szkoła reprezentowała nasz region na szczeblu centralnym w Olimpiadzie Języka Rosyjskiego (6 laureatów, 27 finalistów), w konkursie recytatorskim „Proza i poezja na wschód od Bugu” ( 6 finalistów i 1 wyróżnienie), w Puszkinianie (1 laureat i 1 wyróżnienie), w XIX międzynarodowym Festiwalu Chórów w Bałaszysze w Rosji (nagroda specjalna), w III otwartym konkursie pieśni i poezji W. Wysockiego (Grand Prix), teleturnieju TVP Katowice - „Literatura rosyjska XIX wieku” (I miejsce), w ogólnopolskim konkursie rysunkowym – „Bohaterowie rosyjskiej literatury w oczach dzieci świata” (IV miejsce), w ogólnopolskim konkursie na prezentację multimedialną „Dlaczego warto uczyć się języka rosyjskiego” (I miejsce).

Ponadto przez 20 lat szkoła była organizatorem Miejskiego Konkursu Językowego „Wschód-Zachód”, którego sponsorem był Zenon Maślona. Wzięło w nim udział 3600 uczniów naszego miasta, a wśród laureatów trzech pierwszych miejsc znalazło się 82 uczniów ogólniaka. Wielu absolwentów liceum kontynuowało naukę na filologii rosyjskiej oraz studiowało na uczelniach w Rosji. Szkoła także od wielu już lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód.

Wszystkie te osiągnięcia i wkład wnoszony w  popularyzację i nauczanie języka rosyjskiego został zauważony i doceniony, a na ręce dyrektor Katarzyny Arciszewskiej-Stępień wręczono wspomniany medal.  

Oprac. AL

Puszkin1.jpeg

Puszkin2.jpeg

puszkin3.jpeg

×

Zapisz się do newslettera