Kamera on-line

PCPR:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu na bieżąco wypłaca świadczenia z programu 500 +.

Przypomnijmy, że tego typu placówki w powiatach - w myśl rządowej ustawy - przekazują świadczenia opiekunom dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej do 18. roku życia.

- Wszystkie rodziny otrzymały już pieniądze, jak i wyrównania. Każda z rodzin była informowana o programie i o tym, jak złożyć wniosek, nie było więc żadnych problemów – poinformowała Ewa Wiśniewska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu.

W powiecie świadczenia z rządowego programu otrzymuje 137 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

AL

×

Zapisz się do newslettera