Kamera on-line

Joanna i Gerard Wilczkowie z odznaczeniem prezydenta RP

350 osób uczestniczyło w IV Kongresie Rodzicielstwa Zastępczego, który odbył się w Warszawie. Podczas wydarzenia przekazano w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczenia państwowe, przyznane z inicjatywy Koalicji i Rzecznika Praw Dziecka dla rodziców zastępczych, którzy otaczają powierzone dzieci opieką i miłością. Odznaczonych zostało 26 rodziców, w tym Joanna i Gerard Wilczkowie z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

- Charakter naszej pracy jest mocno angażujący, to 24-godzinna opieka nad dziećmi, ale dająca nam duże poczucie spełnienia, szczególnie kiedy widzimy jak dzieciaki rozwijają się w środowisku rodzinnym – mówi Gerard Wilczek.

- Dzielimy się z dziećmi naszym życiem rodzinnym. Daje to ogromną satysfakcję bo widzimy, że gdy powstaje miedzy nami więź, porządkuje się życie dziecka.  Dobra Rodzina ma wielką moc. Dajemy dzieciom tęsknotę za lepszym życiem. Pomagamy przejść przez morze przeciwności, których doświadczyli – dodała Joanna Wilczek.

Udział w kongresie był okazją do rozmowy z rodzicami zastępczymi, specjalistami i ministrami oraz przedstawicielami samorządów, kędzierzyńskie starostwo reprezentowała starosta Małgorzata Tudaj.

- Jeśli zajdzie konieczność umieszczenia dziecka poza własną rodziną chcemy zachęcać powiaty, by kierowały najmłodsze dzieci wyłącznie do rodzinnej opieki zastępczej - mówiła Edyta Wojtasińska, Przewodnicząca Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej.

W czasie Kongresu prelegentami byli psycholodzy, sędziowie, pedagodzy, pracownicy socjalni i samorządowi oraz eksperci zagraniczni m.in. psycholog Chris Taylor z Wielkiej Brytanii i Niels P. Rygaard z Danii. Wszyscy skupili się na temacie „rodzina zamiast instytucja”.

Patronat nad Czwartym Kongresem Rodzicielstwa Zastępczego objął Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Minister Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Dziecka i Prezydent m. st. Warszawy.

Prelegentami byli psycholodzy, sędziowie, pedagodzy, pracownicy socjalni i samorządowi oraz eksperci zagraniczni m.in. psycholog Chris Taylor z Wielkiej Brytanii i Niels P. Rygaard z Danii.

Oprac. AL

kongres1.jpeg

kongres4.jpeg

kongres2.jpeg

kongres3.jpeg

×

Zapisz się do newslettera