Kamera on-line

Ogłoszenie Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na przeprowadzenie rurociągu

Działając na podstawie art. 124a, art. 114 ust. 3 i ust. 4, art. 115 ust. 3 oraz art. 118a ust 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2004 nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) z późn. zmianami,

 
informuję, że została wydana decyzja zezwalająca
na przeprowadzenie rurociągu tłocznego kanalizacji
 
na nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 145 i nr 146 karta mapy 1 o łącznej powierzchni 0,1530 ha położonej w obrębie Blachownia, Gmina Kędzierzyn-Koźle, na rzecz Gminy Kędzierzyn-Koźle.
×

Zapisz się do newslettera