Kamera on-line

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia Domu Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych

×

Zapisz się do newslettera