Kamera on-line

Tej niewyobrażalnej tragedii należy się nie tylko prawda, ale także godne upamiętnienie ofiar

Od mszy świętej za Ojczyznę rozpoczęły się uroczystości upamiętniające 73. rocznicę ludobójstwa Polaków na Kresach. Następnie uczestnicy w marszu pamięci przeszli pod Gimnazjum im. Orląt Lwowskich, gdzie złożono kwiaty. Na murach szkoły znajduje się tablica poświęcona ofiarom tych tragicznych wydarzeń.

- Nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary! Domagamy się ustawowego określenia tej zbrodni jako ludobójstwo, a bez żadnych wątpliwości nim była. Skutkować to będzie tym, że nie ulegnie ona przedawnieniu. Nakazywać będzie także ściganie sprawców.  Z przykrością stwierdzamy, że do tej pory poprawność polityczna i naciski strony ukraińskiej nie pozwoliły tego uczynić – mówił do zebranych Witold Listowski, prezes Stowarzyszenia Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu.

Senat podjął uchwałę „w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939–1945”. Jednym z jej inicjatorów jest kędzierzyński senator PiS Grzegorz Peczkis, który wziął udział obchodach, a senacka uchwała została odczytana podczas uroczystości.  

Od kilkudziesięciu lat żyjemy w wolnej Polsce, a wciąż nie było przyzwolenia na to, aby nazwać tę zbrodnię ludobójstwem. Uchwała Senatu mówi o tym jednoznacznie. Celem nie jest zaognianie stosunków z Ukrainą. Chcemy budować uczciwe i owocne relacje między naszymi państwami, a prawda historyczna jest do tego niezbędna – mówił senator Grzegorz Peczkis.

- Tej niewyobrażalnej tragedii należy się nie tylko prawda ale także godne upamiętnienie ofiar. Tylko w ten sposób możemy budować przyszłość i dobre relacje z naszymi ukraińskimi sąsiadami. Jesteśmy do tego zobowiązani tak wobec ofiar, jak i wobec przyszłych pokoleń, bo te wydarzenia, to część naszej narodowej tożsamości – zaznaczyła starosta Małgorzata Tudaj i dodała, że wiele zostało dokonane na rzecz przywrócenia prawdy o tamtych wydarzeniach. - Nic nie dzieje się jednak samoistnie, za wszelkimi działaniami stoją ludzie. To wielka zasługa organizacji, środowisk i rodzin, które przez te wszystkie lata pielęgnowały pamięć i wytrwale walczyły o prawo do prawdy. Z tego miejsca pragnę wyrazić ogromny szacunek i wyrazy uznania dla Stowarzyszenia Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu. Jego członkowie wraz z prezesem Listowskim od lat wkładają wiele pracy i wysiłku nie tylko w upowszechnienie prawdy historycznej – dziękowała.  

Obchody zorganizowało Stowarzyszenie Kresowian w Kędzierzynie-Koźlu. Honorowym patronatem objął je wojewoda opolski Adrian Czubak, marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, a także starosta powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego Małgorzata Tudaj i prezydent Kędzierzyna-Koźla Sabina Nowosielska.

Film i zdjęcia na Facebooku powiatu.

AL

kresy koźle1.jpeg

kresy koźle2.jpeg

kresy koźle3.jpeg

kresy koźle4.jpeg

kresy koźle5.jpeg

kresy koźle6.jpeg

kresy koźle7.jpeg

×

Zapisz się do newslettera