Kamera on-line

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

 

Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego informuje,
iż w siedzibach Starostwa Powiatowego (Pl. Wolności 13-parter oraz ul. Piastowska 15 – I p.) wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, przeznaczonych do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat.
Przedmiot najmu stanowi  pomieszczenie biurowe nr 19 składające się z trzech pokoi o łącznej powierzchni 45,02 m2, położone na drugim piętrze budynku przy
ul. Piastowskiej 15, na działce nr 1872/12 obręb Koźle, zapisanej w KW 50293. Wszelkich informacji na temat przedmiotowych nieruchomości udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego przy ul. Piastowskiej 15, tel. 77 4829048 wew. 103.
×

Zapisz się do newslettera