Kamera on-line

Mostowa oficjalnie otwarta!

W poniedziałek 5 września oficjalnie otwarto ul. Mostową w Kędzierzynie-Koźlu. To jedna z największych inwestycji drogowych powiatu, którą podzielono na dwa etapy. W sumie za modernizację zapłacono 3 mln zł. Powstała nie tylko zupełnie nowa droga, ale i ścieżka rowerowa, która prowadzi wzdłuż Zakładów Azotowych Kędzierzyn, co znacząco wpłynie na poprawę dojazdu mieszkańców do największego w regionie pracodawcy.

Dla naszych mieszkańców, którzy codziennie dojeżdżają tą drogą do pracy i nie tylko, to bardzo ważna inwestycja. Jest wygodniej, a przede wszystkim bezpieczniej  – mówiła starosta Małgorzata Tudaj, która podziękowała partnerom uczestniczącym w inwestycji, jak i zarządowi oraz radzie powiatu.

W południe wstęgę przecięli: starosta Małgorzata Tudaj, prezydent Sabina Nowosielska, prezes ZAK SA Mateusz Gramza oraz Arkadiusz Kryś dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg. W uroczystości wzięli  też udział: przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Wróbel, wiceprzewodniczący Henryk Chromik, wicestarosta Józef Gisman,  Andrzej Krebs, radny powiatu i dyrektor biura senatora Grzegorza Peczkisa, radny powiatu Rajmund Frischko, a także przedstawiciel wykonawcy robót.

Ta inwestycja to znakomity przykład współpracy samorządu z podmiotami gospodarczymi – powiedział Mateusz Gramza, prezes Grupy Azoty ZAK. Jako największa firma w regionie wykorzystujemy swój potencjał w celu wspierania inicjatyw lokalnych, co znakomicie wpisuje się w naszą politykę odpowiedzialnego biznesu – dodał.

Ulicę Mostową zmodernizowano przy udziale środków powiatu, gminy, budżetu państwa, Grupy Azoty ZAK SA oraz firmy Chemkol.

W tym rejonie wyremontowano prawie 3 km nawierzchni, starostwo już złożyło wniosek o kolejną modernizację drogi, tym razem od Hotelu Solidaris na os. Azotów do wiaduktu kolejowego prowadzącego w stronę centrum miasta.

AL

otwarcie mostowej1.jpeg

otwarcie mostowej2.jpeg

otwarcie mostowej3.jpeg

otwarcie mostowej5.jpeg

×

Zapisz się do newslettera