Kamera on-line

Wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonych do oddania w najem