Kamera on-line
Z powiatu

14 - 15 listopada 2018 r. ćwiczenie RENEGADE SAREX 18. Możliwe uruchomienie syren alarmowych - dźwięk modulowany, dźwięk ciągły, w okresach 3 minutowych.

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego

 


Poniżej prezentujemy mapy zagrożenia powodziowego dla obszarów prawobrzeżnych rzeki Odry i jej dopływów na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, obejmujących głównie Gminę Bierawa, dla prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi wynoszącego 10% (statystycznie raz na 10 lat).

 

 

 

Po więcej informacji dotyczących map zagrożenia powodziowego oraz ryzyka powodziowego odsyłamy na stronę Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Mapy w wersji kartograficznej w formacie pdf znajdą z kolei państwo na Hydroportalu KZGW, pod adresem: http://mapy.isok.gov.pl.