Kamera on-line

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego

 


Poniżej prezentujemy mapy zagrożenia powodziowego dla obszarów prawobrzeżnych rzeki Odry i jej dopływów na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, obejmujących głównie Gminę Bierawa, dla prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi wynoszącego 10% (statystycznie raz na 10 lat).

 

 

Po więcej informacji dotyczących map zagrożenia powodziowego oraz ryzyka powodziowego odsyłamy na stronę Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Mapy w wersji kartograficznej w formacie .pdf znajdą z kolei państwo na Hydroportalu KZGW, pod adresem: http://mapy.isok.gov.pl.

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera