Kamera on-line

Ponad milion zł przekaże powiat na remont al. JPII w Kędzierzynie-Koźlu

W czasie sesji (6.09) powiat udzielił gminie Kędzierzyn-Koźle pomocy finansowej w kwocie 630 tys. zł, w formie dotacji celowej na rozbudowę al. JPII w Kędzierzynie-Koźlu. Z kolei w wieloletniej prognozie finansowej ujęto podobną dotację na to samo zadanie, która wynosić będzie ponad pół mln zł. Zostanie udzielona gminie w przyszłym roku. Z kolei gmina wspiera zadania drogowe powiatu, dzięki temu łatwiej zdobyć pieniądze na realizację inwestycji, wnioski są lepiej punktowane za partnerstwo projektowe. Przykładem może być zakończona właśnie modernizacja ul. Mostowej, która kosztowała 3 mln zł. W tym wypadku partnerem starostwa była też Grupa Azoty ZAK SA. Więcej TU

Powiat chce też remontować ul. Wojska Polskiego, jedną z najważniejszych dróg, z której każdego dnia korzysta wiele tysięcy osób.

Planujemy wyremontować ulicę Wojska Polskiego przy udziale środków z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”. W pierwszej kolejności przebudowywany ma być odcinek od hotelu Solidaris do wiaduktu kolejowego poinformowała podczas sesji starosta Małgorzata Tudaj.

Radni powiatowi jednogłośnie poparli uchwałę dotyczącą przywrócenia połączeń kolejowych na linii kolejowej Kłodzko-Gliwice. Ma ona ułatwić dojazd do szkół i miejsc pracy, ale wpłynąć też na rozwój turystyki. Do marszałka pismo w tej sprawie złożył przewodniczący sejmiku województwa. Według PKP, przywrócenie linii jest możliwe. - Obecna infrastruktura pozwala na realizacje takiego połączenia – potwierdzają przedstawiciele przewoźnika.

Tematem obrad było też bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. W starostwie gościli: kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Szymon Wiener, z-ca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Stanisław Potoniec, a także kierownik Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Henryk Ligęza. Radni pytali m.in. o stopień zabezpieczeń przeciwpowodziowych, a także planowane inwestycje w tym zakresie.  

AL

powiat1.jpeg

sesja rady2.jpeg

×

Zapisz się do newslettera