Kamera on-line

Nowe stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów od 29.08.2016

Nowe stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów

 

W dniu 29 sierpnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1354), które wydane zostało na podstawie art. 85 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.).

Rozporządzenie określa m.in.:

1) stawki dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew w zależności od obwodu pnia oraz od tempa przyrostu pnia na grubość (w załączniku nr 1);

2) współczynniki różnicujące stawki w zależności od lokalizacji (w załączniku nr 2).

 

Poprzednie rozporządzenie utraciło moc 28 sierpnia br.

×

Zapisz się do newslettera