Kamera on-line

Wykaz nieruchomości dostępny w starostwie

 

Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
 o gospodarce nieruchomościami
Informuje,
 
iż w siedzibach Starostwa Powiatowego, (Pl. Wolności 13 oraz ul. Piastowska 15- I p.) wywieszono na okres 21 dni WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność SKARBU PAŃSTWA:
- przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat:  gmina Kędzierzyn-Koźlei działka nr 2496/1,  obręb Koźle
 

Wszelkie informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przy ul. Piastowskiej 15,      tel. 482-33-25, wew. 104.

×

Zapisz się do newslettera