Kamera on-line

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego informuje,

iż w siedzibach Starostwa Powiatowego (Pl. Wolności 13-parter oraz ul. Piastowska 15 – I p.) wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, przeznaczonych do oddania w najem, w trybie przetargowym na okres 3 lat.

Przedmiot najmu stanowią dwa pomieszczenia biurowe
o powierzchni 29,90 m2, oraz 31,08 m2, położone na drugim piętrze budynku przy ul. Piastowskiej 15, na działce
nr 1872/12 obręb Koźle, zapisanej w KW 50293.
Wszelkich informacji na temat przedmiotowych nieruchomości udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego przy
ul. Piastowskiej 15, tel. 77 4823325. wew. 103

 

×

Zapisz się do newslettera