Kamera on-line

"Tarcza 2016" w powiecie

Ćwiczenia pod kryptonimem „Tarcza” odbyły się w komendzie powiatowej policji w Kędzierzynie-Koźlu.

To największe tego typu ćwiczenia w powojennej historii policji, przeprowadzone przy współpracy administracji wojskowej. Inicjatorem i koordynatorem całość działań był Główny Sztab Policji KGP przy wsparciu Biura Finansów i  Biura Logistyki Komendy Głównej Policji.

Jak przekazali funkcjonariusze, głównym założeniem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie mechanizmów i procedur powoływania rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych policji. Przez cały dzień rezerwiści uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych, nabywając wiedzę policyjną. Poznali zadania, obowiązki i uprawnienia osób posiadających przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostce organizacyjnej policji przewidzianej do militaryzacji. Zostali także zapoznani z zakresem przydzielonych zadań służbowych, podstawami prawnymi związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, czy np. zasadami i przypadkami stosowania środków przymusu bezpośredniego.

W przedsięwzięciu uczestniczyli obserwatorzy: Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Dariusz Szelwicki, Komendant Powiatowy Straży Pożarnej bryg. Mirosław Stadniczuk, Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kędzierzynie-Koźlu - mjr Paweł Horwat oraz starosta Małgorzata Tudaj i przedstawiciele urzędu miasta, a także Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu i komend powiatowych Policji w Strzelcach Opolskich, Głubczycach i Krapkowicach.

Oprac. AL

Więcej o wydarzeniu TU

tarcza1.jpeg

tarcza2.jpeg

×

Zapisz się do newslettera