Kamera on-line

Starosta i zarząd dobrze wydatkowali publiczne pieniądze

Wszyscy obecni na sali obrad radni pozytywnie ocenili działalność starosty i zarządu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w tym zakresie, tym samym przyjmując podczas sesji sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2016 roku. Za przyjęciem tego ważnego dokumentu głosowało 18 radnych.

W tym czasie staroście Małgorzacie Tudaj i zarządowi nie tylko udało się pozyskać dodatkowe pieniądze z zewnątrz, ale i z powodzeniem zrealizować wiele inwestycji na drogach, czy w oświacie. Największy udział miały wydatki zrealizowane w tej ostatniej. Na oświatę wydano bowiem prawię połowę zaplanowanych pieniędzy. Potem kolejno na drogi, pomoc społeczną, bezpieczeństwo i ochronę pożarową, a także na administrację.

Planowane dochody budżetowe w wysokości ponad 88 mln zł zostały zrealizowane na kwotę prawie 51 mln. To m.in. remont ul. Mostowej, przebudowa drogi w Grudyni Wielkiej, przebudowa drogi w Trawnikach, Roszowicach, Grzędzinie, a także wielu chodników w centrum Kędzierzyna-Koźla, mowa m.in. o ul. Piastowskiej, Partyzantów, Kochanowskiego, Łukasiewicza. Powiat wybudował też nowe parkingi m.in. przy ul. Fredry, 1 Maja, Kosmonautów. 630 tys. zł przeznaczono na remont kolejnego odcinka al. Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu. W budżecie zaplanowano i wydano pieniądze na remonty w szkołach ponadgimnazjalnych, a także na zakup wyposażenia oraz prace budowlane w ramach dużego projektu oświatowego, chodzi o budowę kilku pracowni dla uczniów w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, na przystani „Szkwał”, a także Zespole Szkół nr 1. Dzięki dofinansowaniu cały projekt zamknie się kwotą kilku mln zł, a uczniowie będą zdobywać wiedzę korzystając z bardzo nowoczesnych urządzeń. Zarządowi powiatu udało się pozyskać rekordową kwotę pieniędzy z przeznaczeniem na to zadanie. Starostwo przeznaczyło też 1 mln zł na budowę nowego oddziału intensywnej terapii oraz bloku operacyjnego w szpitalu, to zadanie będzie dopiero realizowane, ale już teraz należało zabezpieczyć pieniądze w ramach projektu wartego ponad 20 mln zł.

Powiat wydał pieniądze na przystosowanie mieszkania dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą oraz wykonał szereg remontów w Ośrodkach Pomocy Społecznej, a także w straży pożarnej, gdzie dla przykładu zamontowano nowe urządzenia pomiarowe.

To oczywiście tylko niektóre z zaplanowanych i wykonanych inwestycji z budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2016 roku.

AL

budżet głosowanie1.jpeg

×

Zapisz się do newslettera