Kamera on-line

Samorządowcy i przedsiębiorcy z całego kraju na kongresie w Opolu

W Opolu trwa Kongres Samorządowy, które jest największą w kraju platformą wymiany doświadczeń wśród przedstawicieli samorządów. Bierze w nim udział kilkuset polityków, przedsiębiorców i samorządowców.

Wszyscy zadeklarowali chęć współpracy na rzecz rozwoju odrzańskiej drogi wodnej. Pod listem intencyjnym podpisali się między innymi: wojewoda opolski Adrian Czubak, prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk oraz prezes PGE Henryk Baranowski.

- Rząd ma już opracowaną strategię rozwoju śródlądowych dróg wodnych, a więc w największej mierze Odrzańskiej Drogi Wodnej. Jesteśmy przekonani, że do końca tego roku przygotujemy wszystkie warunki techniczne, ekonomiczne, aby można było zrealizować tę inwestycję. Jest to ten pierwszy krok – uruchomienie żeglugi śródlądowej właśnie do Opola – zapowiedział Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Dla Kędzierzyna-Koźla oznacza to reaktywację transportu na Odrze.

Z samorządowcami w Opolu spotkał się też wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej.

W panelu dotyczącym Odry wzięła udział m.in. prezydent Sabina Nowosielska, starosta Małgorzata Tudaj oraz wicestarosta Józef Gisman. Szeroko wymieniano też poglądy na temat Centrów Usług Wspólnych. Tego typu centrum ruszy od stycznia w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim i będzie pełniło nadzór nad jednostkami podległymi starostwu poprzez prowadzenie spraw finansowo-administracyjnych. O utworzeniu go zadecydowali radni powiatowi podczas wrześniowej sesji.

Uruchamiając Centrum Usług Wspólnych chcemy scentralizować szereg zadań, które wypełniać muszą nasze jednostki. To m.in. finanse, informatykę, zamówienia publiczne, BHP i obsługę prawną. Skumulowanie tego w jednej placówce ma przynieść znaczne oszczędności - mówiła starosta Małgorzata Tudaj.

W Opolu samorządowcy rozmawiają również na temat zarządzania miejskimi spółkami, rozwoju stref ekonomicznych oraz nowoczesnym finansowaniu gmin i powiatów. Kongres rozpoczął się w poniedziałek 17 października i potrwa do wtorku.

AL

kongres1.jpeg

kongres4.jpeg

kongres8.jpeg

kongres5.jpeg

kongres7.jpeg

kongres3.jpeg

×

Zapisz się do newslettera