Kamera on-line

Informacja dla użytkowników i przyszłych użytkowników bazy KOBIZE

W dniu 9 września 2016 r. wygasła dotychczasowa podstawa prawna, na podstawie której podmioty korzystające ze środowiska dokonywały rejestracji w Krajowej bazie i aktualizowały dane tj. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2011 r. Nr 3, poz. 4).

KOBIZE prosi o przesyłanie wniosków dotyczących Krajowej bazy po wejściu w życie nowego rozporządzenia. O terminie wejścia w życie nowego rozporządzenia KOBIZE poinformuje na swojej stronie internetowej.

Wszystkie informacje w sprawie na stronie: https://krajowabaza.kobize.pl/aktualnosci-2016/index

×

Zapisz się do newslettera