Kamera on-line

Wojewoda i kurator o nadchodzącej reformie oświaty

W Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się spotkanie wojewody oraz kuratora oświaty z samorządowcami. Tego typu spotkania organizowane są w każdym powiecie Opolszczyzny, a dotyczą przygotowywanej reformy oświaty. Wzięli w nim udział: starosta Małgorzata Tudaj, wicestarosta Józef Gisman, wiceprezydent Wojciech Jagiełło, a także Andrzej Krebs, dyrektor biura senatora Grzegorza Peczkisa, Bożena Jankowska, przewodnicząca komisji oświaty i promocji powiatu, wójtowie wszystkich gmin i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz wydziałów starostwa powiatowego odpowiedzialnych za oświatę.

Spotykamy się z wójtami, burmistrzami, prezydentami, by przede wszystkim wysłuchać ich uwag, wniosków. To nie będzie likwidacja gimnazjów, tylko powolne ich wygaszanie, i co za tym idzie zmiana systemu nauczania, wracamy do ośmioletniej szkoły podstawowej, czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum i likwidujemy szkoły zawodowe, a w ich miejsce powstaną szkoły branżowe – mówił dziś wojewoda Adrian Czubak, który pozytywnie ocenił dotychczasowe spotkania z samorządowcami. Mówił też, że reforma nie doprowadzi do utraty pracy przez nauczycieli. - Wszyscy wiemy, że w ciągu ostatnich lat do szkół podstawowych poszło około 10 proc. mniej dzieci, ale do gimnazjów poszło już około 30 proc. mniej dzieci. Może się okazać, że pracy dla nauczycieli będzie wręcz więcej – podkreślał Adrian Czubak.

- W gimnazjach obserwowaliśmy bardzo dużo problemów wychowawczych. To nieefektywne szkolenie zawodowe oraz krótkie liceum, które skutkowało słabymi wynikami. To nie była dobra szkoła, ale teraz taka będzie – mówił z kolei Michał Siek, Opolski Kurator Oświaty.

– Z naszego punktu widzenia reforma nam odpowiada. Jako starostwo powiatowe będziemy mieli ucznia dłużej w naszych szkołach i myślę, że dzięki temu absolwenci wyjdą dobrze przygotowani do zawodu. Przede wszystkim chodzi nam o uruchomienie kształcenia zawodowego. Nie wszyscy muszą ukończyć studia. Niektórzy oczekują dobrego przygotowania do pracy zawodowej, którą chcą rozpocząć zaraz po zakończeniu szkoły – powiedziała starosta powiatu Małgorzata Tudaj.

Andrzej Krebs, dyrektor biura senatora Grzegorza Peczkisa i zarazem radny powiatowy podkreślił, że szkoły to miejsca szczególnego zainteresowania nas wszystkich, także mieszkańców. – Nie są one warsztatem, gdzie mierzy się ilość, to instytucje, które kształcą, wychowują kolejne pokolenia, szkół nigdy nie można traktować w kategorii zysków i strat – mówił Andrzej Krebs.

Wojewoda Adrian Czubak zaznaczył, że rozpoczęty dialog będzie kontynuowany, zapowiedział też kolejne spotkania w Kędzierzynie-Koźlu, wkrótce nadejdzie też czas na rozmowy z dyrektorami jednostek, a potem także z samymi rodzicami dzieci.

AL

wojewoda w starostwie1.jpeg

wojewoda w starostwie2.jpeg

wojewoda w starostwie3.jpeg

wojewoda w starostwie4.jpeg

wojewoda w starostwie5.jpeg

 

 

×

Zapisz się do newslettera