Kamera on-line

Ogłoszenie konkursu na zadanie z zakresu pomocy społecznej dot. prowadzenia w powiecie Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych

Szczegóły Tu

×

Zapisz się do newslettera