Kamera on-line

KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu

KOMUNIKAT 2/PA/2012

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w  Opolu

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 93 ust. l oraz 94 ust. l ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 t. Prawo ochrony środowiska (Dz.  U. 2008 Nr 25, póz. 150, z późn, zm.), informuję, że na jednej automatycznej stacji monitoringu jakości powietrza zlokalizowanej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. B. Śmiałego 5 (kod stacji: OpKkozlela)  w dniu 3 lutego br. wystąpiło przekroczenie poziomu alarmowego ustalonego dla pyłu PM10.

Na w/w stacji zarejestrowany został następujący średniodobowy poziom stężenia pyłu PM10:

- Kędzierzyn-Koźle - 204 ug/m3.

Zgodnie z Załącznikiem nr 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, póz. 281) przekroczenie alarmowego poziomu pyłu PM10 (tj. 200 ug/m3) wiąże się z ryzykiem wystąpienia przez trzy kolejne doby niekorzystnych skutków zdrowotnych.

×

Zapisz się do newslettera