Kamera on-line

Informacja z dnia 22 marca 2012r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu polegającym na wykonaniu i dostawie tablicy infomacyjnej na projekt pt: Odrestaurowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koźlu

Poniżej znajduję się plik zawierający informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu polegającym na wykonaniu i dostawie tablicy informacyjnej projektu pt. "Odrestaurowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie - Koźlu" współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013. 

DOCInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (692,00KB)

×

Zapisz się do newslettera