Kamera on-line

Ogólnopolski sukces naszego mechatronika

Rafał Kajzar, absolwent Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Kędzierzynie-Koźlu laureatem X edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. To jedyny przedstawiciel Opolszczyzny, który znalazł się wśród tegorocznych laureatów.

- Jury konkursu oceniając osiągnięcia kandydatów bierze pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, oceny końcowe z przedmiotów zawodowych, sukcesy w konkursach i olimpiadach – mówi Maria Staliś, dyrektor ZSTiO.  

Rafał Kajzar może pochwalić się świetnymi wynikami na maturze, na egzaminie zawodowym, średnią ocen z przedmiotów zawodowych powyżej 5,0 i sukcesami w  konkursach oraz olimpiadach technicznych. Za zbudowanie  robota klasy mini sumo „Mała Mi”  zdobył  2. miejsce  w ogólnopolskim konkursie „Elektryzująca pasja”, a za skonstruowanie robota mobilnego „Amfibia RD” zdobył 1. miejsce na Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

11 stycznia odebrał dyplom i nagrodę oraz  gratulacje z rąk  mgr inż. Bogusława Przychockiego – prezesa oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Opolu, który wręczył dyrektor Marii Staliś okolicznościowy medal z okazji jubileuszu 90-lecia stowarzyszenia  oraz list od Prezesa Zarządu Głównego SIMP z gratulacjami oraz wyrazami najwyższego uznania dla całego grona pedagogicznego ZSTiO za staranną i wszechstronną edukację młodzieży.

Aurelia Stępień, kierownik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu wręczyła laureatowi list gratulacyjny starosty Małgorzaty Tudaj. - Twój sukces przyjęliśmy z ogromną radością. Konkurs organizowany już od 10 lat wyłania najlepszych uczniów w kraju, biorąc pod uwagę ich osiągnięcia w nauce, na olimpiadach i konkursach ogólnopolskich. Cieszymy się, że to właśnie sukcesy naszego absolwenta zostały po raz kolejny dostrzeżone na arenie krajowej, są one potwierdzeniem sporej wiedzy, ogromnej pasji i wielkiego zaangażowania – przekazała Małgorzata Tudaj.

Rafał obecnie jest studentem I roku mechatroniki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej, aktywnym członkiem kół naukowych na uczelni. Razem ze studentami ostatnich lat i doktorantami pracuje nad projektem budowy specjalistycznego robota. Podkreśla, że wiedzę zdobytą w technikum  wykorzystuje na  zajęciach i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Rafał jest już drugim absolwentem ZSTiO, który otrzymał  wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych „Technik Absolwent Roku” (w 2013 to wyróżnienie otrzymał Krzysztof Jaskółka, również mechatronik).

Oprac. AL

nagroda dla ucznia1.jpeg

nagroda dla ucznia2.jpeg

nagroda dla ucznia3.jpeg

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera