Kamera on-line

Przyhamuj – życie przed Tobą!

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu odbyło się spotkanie dla młodzieży ponadgimnazjalnej naszego powiatu w ramach  IV  edycji Opolskiej Kampanii Edukacyjnej – „Przyhamuj – życie przed Tobą!”

Jest  to cykl działań zapoczątkowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014. Celem kampanii jest uświadomienie zagrożeń wynikających z kierowania pojazdami mechanicznymi, uwrażliwienie na sytuacje kryzysowe występujące w ruchu drogowym oraz wykształcenie pożądanych reakcji na niewłaściwe zachowania kierowców, zwłaszcza w kontekście prowadzenia samochodu po spożyciu alkoholu lub środków odurzających. Partnerami w realizacji tego programu są: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Opolu, Polski Związek Motorowy w Opolu. Kampania została pomyślana jako cykl spotkań z młodzieżą we wszystkich powiatach województwa opolskiego.

Władze oświatowe reprezentował Robert Gwóźdź, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu oraz Aurelia Stępień, kierownik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu.

W trakcie spotkania Maciej Milewski, podinspektor wydziału ruchu drogowego KWP w Opolu mówił na temat bezpieczeństwa młodego kierowcy w ruchu drogowym. Szczególną uwagę zwrócił na przyczyny wypadków i skutki nieodpowiedzialnego zachowania kierowców. Wypowiedź zilustrowano zatrważającymi statystykami i przemawiającymi do wyobraźni zdjęciami. Marek Pańka, prezes Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego przedstawił Złote Zasady FIA, zachowania zalecane wszystkim kierowcom.

Ostatnim prelegentem był Dominik Grabowski, egzaminator WORD Opole, który skupił się na wybranych zagadnieniach techniki kierowania samochodem i ich wpływie na bezpieczeństwo kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego. Umożliwił również uczniom skorzystanie z miernika czasu reakcji na bodźce działające na kierowcę w trakcie kierowania pojazdem.  Było to niezwykle pouczające doświadczenie.

Podsumowaniem spotkania był konkurs drużynowy sprawdzający wiedzę młodych ludzi w zakresie znajomości przepisów ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drogach. Najlepsi zostali nagrodzeni kamizelkami oraz opaskami odblaskowymi.

- Bardzo dziękujemy za  to spotkanie. Wiedza merytoryczna występujących osób, ich doświadczenie i sugestywna forma przedstawienia tego bardzo ważnego problemu z całą pewnością skłoni młodych do refleksji  i podniesie ich poziom odpowiedzialności za siebie oraz innych użytkowników dróg - powiedziała Aurelia Stępień, pomysłodawczyni kampanii.

Oprac. AL

kampania1.jpeg

kampania2.jpeg

kampania3.jpeg

kampania4.jpeg

kampania5.jpeg

 

 

 

 

×

Zapisz się do newslettera