Kamera on-line

Miliony na edukację, drogi i szpital

W Kędzierzynie-Koźlu zorganizowano konferencję, na której mówiono o tym, czego należy się spodziewać w tegorocznym rozdaniu w Regionalnym Programie Operacyjnym.

W konferencji wzięli udział samorządowcy ze wszystkich opolskich gmin i powiatów, kędzierzyńskie starostwo reprezentowali: starosta Małgorzata Tudaj oraz wicestarosta Józef Gisman. Marszałek Andrzej Buła, jako organizator konferencji, zwracał uwagę, że rok 2016 zakończyliśmy, jako region, na drugim miejscu w kraju, gdy idzie o liczbę zawartych umów. Jeśli chodzi o pieniądze, to z kwoty prawie miliarda euro (4,171 mld złotych) zakontraktowano w roku 2016 – 329,85 mln złotych. 3,5 mln zł to pieniądze pozyskane przez powiat kędzierzyńsko-kozielski, chodzi o najnowsze pracownie dla uczniów. Projekt został dobrze przemyślany, dzięki temu trafiła do nas jedna z największych puli pieniędzy przeznaczonych na remonty, wprowadzanie innowacji i doposażenie szkół ponadgimnazjalnych.

Do wykorzystania w roku 2017 jest prawie podwojona kwota przeszło – 601 mln zł. Udział powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego to około 6 mln zł na modernizację drogi do Zalesia Śląskiego oraz termomodernizację w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Poza tym mowa także o 20 mln zł dofinansowania na przebudowę sali operacyjnej oraz oddziału intensywnej opieki medycznej w kozielskim szpitalu.

Tomasz Hanzel, zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO, wskazywał, że łącznie przeprowadzono 67 naborów na 2 mld złotych, co stanowi 49 proc. funduszy przypisanych do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Na koniec roku 2017 poziom alokacji programu powinien wynieść 65 proc. Pierwszy kwartał tego roku to – jak informowała dyrektor Bedrunka – nabory m.in. na usługi zdrowotne (16,2 mln zł), inwestycje w drogi wojewódzkie (16 mln zł), choroby cywilizacyjne (nabór dla obszaru południowego – Kędzierzyn-Koźle, Głubczyce, Krapkowice, Strzelce Opolskie) – 2,5 mln złotych, wsparcie dla osób niesamodzielnych (40 mln zł), E-usługi publiczne (40 mln zł), włączenie społeczne (30 mln zł).

Oprac. al

Foto: Urząd Marszałkowski

konfe2.jpeg

konfe3.jpeg

konfe1.jpeg

×

Zapisz się do newslettera